Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

HU!DSTEKEND, Brouwer Huid- en Oedeemtherapie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en opgenomen in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer: 79907079688

Het eerste consult bestaat uit een intakegesprek en onderzoek. Tijdens dit gesprek bespreken we de klachten en verwachtingen van de therapie en de behandelingsmogelijkheden. Indien mogelijk en noodzakelijk wordt direct gestart met de behandeling. In andere gevallen wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Toestemming verlenen In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is toestemming nodig. Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) verleent de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming.

Risicovolle behandelingen Bij enkele behandelingen is het noodzakelijk een schriftelijk Informed Consent te ondertekenen en in te leveren vóór aanvang van de eerste behandeling.

Verslaglegging De verwijzende arts krijgt na toestemming van de patiënt verslag van de behandeling.

Vergoedingen De kosten voor huidtherapie en/of oedeemtherapie worden vaak vanuit de aanvullende verzekering door de zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Vergoedingen en voorwaarden voor huidtherapeutische behandeling verschillen per huidaandoening en per zorgverzekeraar. Informeer hiernaar bij de zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling. De tarieven voor de behandelingen liggen ter inzage in de behandelkamer en in de wachtkamer.

Privacy De gegevens met betrekking tot natuurlijke personen zijn opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medische gegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden (anders dan de verwijzer, medebehandelaar, waarnemer of stagiaire) verstrekt. Werknemers en waarnemers in dienst van HU!DSTEKEND / Brouwer Huid- en Oedeemtherapie ondertekenen een geheimhoudingsbeding.

Voorwaarden voor de kortingsactie

Maximaal 1 bon per persoon en per adres. Aan deze actie kunnen geen rechten ontleend worden.

De korting is geldig tot 29 december tijdens openingstijden van de praktijk, op afspraak en in onze webshop. Producten mogen op afspraak opgehaald worden.

De korting is niet geldig i.c.m. andere kortingsacties en/of aanbiedingen.

De korting is geldig op 1 product of de eerstvolgende behandelingsafspraak.

De korting wordt verrekend over de originele prijs.

De korting is niet inwisselbaar voor contant geld.

Bij vermoeden van misbruik is HU!DSTEKEND gerechtigd de korting ongeldig te verklaren.

HU!DSTEKEND behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.